Tanıtım | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Tanıtım

BÖLÜM MİSYONU

Uluslararası rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde, işletmeler pazar paylarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olarak bu küresel rekabetin içinde yer alacak çözüm odaklı, girişimci, yenilikçi, yabancı dil bilgisine sahip, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, analitik düşünebilen ve optimum sonucu yakalamayı hedefleyen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

NEDEN HKÜ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ ?

 • Güçlü akademik kadro ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen bir müfredat,
 • Çift anadal ve yan dal programları,
 • İngilizce hazırlık ve devamında % 30 İngilizce eğitim,
 • Alanında uzman konuklarla tanışma fırsatı,
 • Lisansüstü eğitim için bilgi birikimi,
 • Prestijli ve imrenilen bir kariyer,
 • Gaziantep’in bir sanayi-ticaret kenti, Ortadoğu ve Avrupa arasında bir ticaret ve kültür köprüsü olması sebebiyle çok çeşitli (özellikle UTL mezunlarına) istihdam fırsatları sağlaması,
 • Üniversiteler arası kültürel ve bilimsel işbirliğini benimseyen yaklaşım,
 • Üniversite-sanayi işbirliğine odaklanan bir eğitim-öğretim süreci,
 • Ticaret ve lojistik sektörü ile iç içe eğitim fırsatı,
 • Yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenme imkânı,
 • Teknik geziler ve sektörden uzman konuklarla bir araya gelebilme imkânı.

 

HKÜ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜNÜ KİMLER TERCİH ETMELİ ?

HKÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü;

 • Dış ticaret ile ilgili,
 • Özgüvene sahip,
 • İnsan ilişkilerinde empati yapabilen,
 • Yabancı dil öğrenmeye istekli,
 • Seyahati seven,
 • Analitik düşünen,
 • Problem çözücü,
 • Disiplinler arası bakış açısına sahip,
 • Küresel mal ve ticaret akışı ve yönetiminde çalışmak isteyen,
 • Küresel ekonomik-politik gelişmeler ve kurumların işleyişi ile ilgilenen öğrenciler için bölümümüz sağlam bir altyapı hazırlamaktadır.

 

HKÜ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ NEDEN TERCİH EDİLMELİ ?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sektöründe uzmanlaşma

 • İyi bir kariyer imkânı,
 • Hareketli bir çalışma hayatı adına olağanüstü seçenekler sunmaktadır.

 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜMÜZÜN ÖĞRENCİLERİMİZE SAĞLADIĞI FIRSATLAR

Endüstri 4.0’a Uygun Ders Planı

Dijital iş dünyasına hazırlayan, çağımızın teknik yapısına uyum sağlanmasını önceleyen bazı derslerimiz şunlardır:

 • E-Ticaret,
 • Lojistik Bilişim Sistemleri,
 • Yöneylem araştırması ve optimizasyon.

CO-OP Uygulaması

 • “CO-OP” (Cooperative Education veya Endüstride Uygulamalı Eğitim) Üniversite – İş dünyası işbirliğine dayalı bir eğitim modeli olup öğrencinin lisans öğrenimi sırasında bir firmada veya kurumda çalışmasını gerektirir. Bu uygulama ile öğrencilerimiz ilgi duydukları endüstri ve firmalarda 14 hafta (1 Dönem) çalışarak sınıfta öğrendiklerini sahada deneyimleme sürecine adım atar.
 • CO-OP uygulaması, bölümümüz ve üniversitemizin desteklerinin yanı sıra öğrencilerin kendi çabaları ile başvurdukları kuruluşlarda gerçekleştirilmektedir.
 • CO-OP uygulamasının ardından mezun olan öğrencilerimiz, daha sonrasında CO-OP yaptıkları firmada istihdam olanağı elde edebilmektedir.

Tübitak Smart Bigg Programı

 • Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Uygulayıcı Kuruluş olduğu TÜBİTAK Smart BİGG programı kapsamında, yenilik odaklı girişim fikri olan öğrencilerimiz, gerekli aşamaları geçtikleri takdirde 200 Bin TL hibe desteği elde edilmektedir.
 • Program çerçevesinde Girişimcilik Eğitimi, Prototipleme ve Mentorluk desteği sağlanmaktadır.
 • Tecrübeli mentorlar ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek verilmektedir.
 • Kendilerine iş modeli ve iş planı hazırlama eğitimleri verilmektedir.

Erasmus+ Değişim Programı

 • Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerde 6-12 ay arasında eğitim ve/veya staj fırsatı,
 • Yabancı dil geliştirme imkânı,
 • Yeni kültürleri tanıma imkânı.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü: LOGICLUB

Kulübümüz aracılığı ile sosyal ve akademik etkinlikleri düzenleme katılma ve takım çalışma becerileri kazandırılmaktadır. Kulübümüz öğrencilerimizi Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ve uygulayıcıları ile bir araya getirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. 2019 yılında Lojistik Kulübü’ nün katkılarıyla üçüncü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kongresi öğrencilerimize Aynı zamanda kariyerlerinde ilerlemek için bir network oluşturmalarına yardımcı olmuştur.

 

EL ELE SEMİNERLERİ: ÖĞRENCİLERİMİZİ ULUSLARARSI TİCARET VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN YÖNETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Böylece Uluslararası Ticaret Lojistik sektörünün ileri gelenleri deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmaktadır.  Böylece öğrencilerimiz iş dünyasının ihtiyaçlarına göre yetişmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin staj yeri bulmalarını sağlayıcı ve istihdam olanaklarını artırıcı sosyal ağ kurmalarına El ele seminerleri katkıda bulunmaktadır.

 

MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI

 • Ulusal ve uluslararası tüm üretim, hizmet ve satış şirketlerinin satın alma, tedarik, dış ticaret ve lojistik birimleri,
 • Kara, hava, deniz, demiryolu ve intermodal taşımacılık hizmeti sunan lojistik şirketleri,
 • Freight Forwarders olarak adlandırılan lojistik organizatörleri,
 • Sigorta, finansman, denetim ve dış ticaret şirketlerinin lojistik birimleri,
 • Üniversite ve Araştırma Kurumları gibi akademik birimlerin ilgili bölümleri,
 • Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uzman kadroları,
 • İletişim ve bilişim teknolojileri şirketlerinin Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama Birimleri,
 • Üretim ve dış ticaret işletmelerinin ithalat – ihracat birimleri,
 • Gümrük Müşavirlikleri,
 • Liman işletmeleri,
 • Sivil Toplum Örgütleri (STK’lar),
 • Lojistik Köyler/Merkezleri,
 • Serbest bölgelerin ilgili birimleri.

Mezunlarımızın Anlatımları ile Bölümümüz:

Yalın Berat AKGÜL

Ayvaz ABAR

Başak BAŞIBÜYÜK

Furkan ABUŞOĞLU

Can ÖZCAN