Akreditasyon | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Akreditasyon

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Program Eğitim Amaçları

PEA1: Öğrencilerin çağın gereklerine uygun bir biçimde uluslararası ticaret ve lojistik alanındaki yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlama, yenilikçilik ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek,

PEA2: Öğrencilere İngilizcenin yanı sıra diğer yabancı diller sayesinde uluslararası arenada etkin iletişim becerisi kazandırmak,

PEA3: Öğrencilere birer girişimci olarak uluslararası ticaret ve lojistik alanında kendi işlerini kurabilme yeteneği kazandırmak,

PEA4: Öğrencilere eleştirel bakış açısı ve analitik düşünme gücü vasıtasıyla piyasa trendlerini analiz edebilme yeteneği kazandırmak,

PEA5: İş dünyasında karşılaşılan problemleri çözebilme yeteneği kazandırmak,

PEA6: Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme felsefesiyle hem akademik hem de kişisel gelişimlerini sağlamak

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Program Öğrenme Çıktıları

  • Entelektüel kapasitesi yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, pozitif düşünceye sahip, farklı ortam ve kurumlara adaptasyon becerisi olan bireyler olmak,
  • Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelikte teknik donanıma, esnek düşünce ve hareket yapısına ve çoklu dil becerisine sahip olmak,
  • Bağımsız düşünme yetisiyle lojistik ve tedarik zinciri alanında genel kabul görmüş ancak iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmak,
  • Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmek,
  • Program gereği olarak nicel yeterlik ile birlikte analitik düşünme ve sentez yapabilme becerisine haiz olmak,
  • Eğitim sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut piyasa koşullarının gereğine uygun olarak sürekli geliştirebilecek araştırıcı ve sorgulayıcı yapıya sahip olmak,
  • Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmek,
  • Etkin bir iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmanın yanında ikinci bir yabancı dile de bireysel koşulları ölçüsünde hâkim olabilmek,
  • Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetme ve yönetilebilme vasıflarına sahip olmak,
  • Yetkisi dahilinde yönetici pozisyonunda olduğu birimdeki çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri organize edebilmek.

Program Öğrenme Çıktıları ve Program Eğitim Amaçları İlişkisini Gösteren Çapraz Tablo

Program Öğrenme Çıktıları Program Eğitim Amaçları
  EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6
PÇ1: Entelektüel kapasitesi yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, pozitif düşünceye sahip, farklı ortam ve kurumlara adaptasyon becerisi olan bireyler olmak, X X
PÇ2: Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelikte teknik donanıma, esnek düşünce ve hareket yapısına ve çoklu dil becerisine sahip olmak, X
PÇ3: Bağımsız düşünme yetisiyle lojistik ve tedarik zinciri alanında genel kabul görmüş ancak iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmak, X X
PÇ4: Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmek, X X
PÇ5: Program gereği olarak nicel yeterlik ile birlikte analitik düşünme ve sentez yapabilme becerisine haiz olmak, X X
PÇ6: Eğitim sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut piyasa koşullarının gereğine uygun olarak sürekli geliştirebilecek araştırıcı ve sorgulayıcı yapıya sahip olmak, X
PÇ7: Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmek,
PÇ8: Etkin bir iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmanın yanında ikinci bir yabancı dile de bireysel koşulları ölçüsünde hâkim olabilmek, X
PÇ9: Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetme ve yönetilebilme vasıflarına sahip olmak, X X
PÇ10: Yetkisi dahilinde yönetici pozisyonunda olduğu birimdeki çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri organize edebilmek. X X X