Yüksek Lisans | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Yüksek Lisans

Program çıktıları

 • Lojistik, tedarik zinciri, uluslararası ticaret ve teorileri, dış ticaret mevzuatı, gümrükleme işlemleri konularında güncel bilgilere sahip olmak,
 • İş dünyasında lojistik, tedarik zinciri ve ithalat-ihracat konularında analitik düşünme gücüne ve çözümleme gücüne sahip olmak,
 • Ulusal ve uluslararası seviye de lojistik, dağıtım kanallarının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi konularında pratik uygulama gücüne sahip olmak,
 • İş dünyasının gereksinim duyduğu lojistik ve tedarik zinciri konularında orta düzey ve üst düzey yönetici adayları becerilerine sahip olmak,
 • Çağdaş ithalat – ihracat, lojistik ve tedarik zinciri uygulamaları konularında uzman düzeyinde bilgi ve becerilere sahip olmak,
 • Küresel bakış açısına sahip uluslararası, ticaret, üretim, ekonomi konularını değerlendirebilme yeteneğine sahip olmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda piyasaları takip edebilme, yorumlayabilme, iş fırsatlarını yakalayabilme ve pratik çözümler geliştirebilme yeteneğine sahip olmak,
 • Sürekli gelişen ve değişen iş ortamında değişimleri önceden sezen ve değişen koşullara adapte olabilme becerisine sahip olmak,
 • Lojistik, tedarik zinciri ve ithalat-ihracat konularında etik kurallara bağlı kalan bağımsız iş yapabilme yeteneğine sahip bireyler olmak,
 • Uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri alanlarındaki bilimsel bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerinin aşamalarına bağlı kalarak gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olmak,
 • İş hayatı boyunca kariyerinde devamlı gelişim ve ilerlemeyi üst seviyelere taşımak için kendi kendine öğrenme ve güncelliğini koruma becerisine sahip olmak.