Bölüm Başkanının Mesajı | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

21. yüzyıl bilgiyi nicel ve nitel özellikleriyle temel üretim faktörü konumuna yükseltirken, eski dengeleri sürdürülebilir olmaktan çıkarmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilginin üretilmesinin ve iletilmesinin maliyeti düşerken, beşeri sermayenin ve yapay zekâ bileşimlerinin katkısı artmaktadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, disiplinler arası programı ile bilgi çağındaki değişmelere uyum sağlayan, dünya bilimine entegre olmuş, uluslararası piyasada rekabet edebilen, analitik düşünebilen, girişimci, özgür, rasyonel, adil ve çözüm odaklı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Akademik programımız sizlere lojistik, pazarlama, ekonomi, finans, işletme, hukuk, nicel analizler, iletişim teknolojileri ve uluslararası işletme alanında sağlam bir alt yapı kazandırarak öğrenim performansınızı yükseltir.

Bölümümüz %30 İngilizce eğitim diline sahip olup, zorunlu hazırlık sınıfı eğitimini kapsamaktadır. Erasmus+ değişim programı ile de yurt dışında eğitim fırsatı sunulmaktadır. Çeşitli kariyer planları hedefleyen öğrencilerimiz, farklı bölümlerde yan dal ve çift ana dal yapma imkânlarına sahiptirler.  Öğrencilerimiz, eğitim-öğretim süreci içerisinde yapılan teknik geziler ve sektörden katılımcıların bir araya geldiği paneller sayesinde uygulamada merak edilen soruların cevaplarını bulabilmektedirler.

Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim-öğretim planlarının son döneminde “Endüstride Uygulamalı Eğitim (CO-OP)” e tâbi olarak 7 dönem boyunca kazanmış oldukları teorik bilgileri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında sektörde pratik olarak uygulama fırsatına sahip olurlar. Öğrencilerimiz CO-OP eğitimlerini yurtiçinde yapabildikleri gibi yurtdışında da gerçekleştirebilirler.

Geleceğin iş dünyasının profesyonelleri olacak sizlere,  küresel piyasalarda alanınızda sorumluluk alabilecek donanımları kazandırmak için lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerindeki eğitimlerimizi sürdürmekteyiz.

Prof. Dr. Zehra Vildan SERİN

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı