Bölüm Başkanının Mesajı | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Bölüm Başkanının Mesajı

21. yüzyıl bilgiyi ana üretim faktörü konumuna getirirken, niceliksel ve nitel özellikleriyle eski dengeyi artık sürdürülemez hale getiriyor. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, bilgi üretme ve iletim maliyeti azalırken, insan sermayesi ve yapay zeka kombinasyonunun katkısı artıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, disiplinler arası bir programla, bilgi çağındaki değişimlere uyum sağlayabilen, dünya bilimiyle entegre olabilen, uluslararası piyasada rekabet edebilen, analitik düşünen, girişimci, özgür, rasyonel, adil ve çözüm odaklı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Akademik programımız, lojistik, pazarlama, ekonomi, finans, işletme, hukuk, nicel analiz, iletişim teknolojileri ve uluslararası iş alanlarında size sağlam bir altyapı sunarak öğrenme performansınızı artırır.
Bölümümüz %30’u İngilizce öğretim diline sahiptir ve zorunlu hazırlık sınıfı eğitimini içerir. Erasmus+ değişim programı ile yurtdışında okuma fırsatı da sunulmaktadır. Farklı kariyer planlarına yönelen öğrencilerimiz, farklı bölümlerde minör ve çift ana dal yapma imkanına sahiptir. Öğrenim ve eğitim süreci içinde yapılan teknik geziler ve sektörden katılımcıların bir araya geldiği paneller sayesinde öğrencilerimiz merak ettikleri soruların cevaplarını uygulamada bulma fırsatına sahiptir.
Öğrencilerimiz, 4 yıllık öğrenim planlarının son döneminde “Sanayide Uygulamalı Eğitim (CO-OP)” kapsamında, teorik bilgiyi sektörde pratikte uygulama fırsatına sahiptir. Öğrencilerimiz CO-OP eğitimlerini yurt içinde ve yurt dışında yapabilirler.
Geleceğin iş dünyasının profesyonelleri olacak olan sizi alanınızda global pazarlarda sorumluluk alacak şekilde donatmak için lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitimimize devam ediyoruz.

Saygılarımla,

Doç.Dr. İbrahim AKBEN