İdari Personel | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

İdari Personel

BÖLÜMLER SEKRETERİ

Zeynep ASLAN

e-mail: zeynep.aslan@hku.edu.tr

Telefon: 0342 211 80 80 – 1334

Ofis: FEAS313