Yaz Okulu Hakkında | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Yaz Okulu Hakkında

Yaz Okulu Hakkında

Öğrencilerimizin yaz okulunda ders almaları için en geç 19 Haziran 2019 Çarşamba Gününe kadar taleplerini gösterir formu Bölümler Sekreterliğine getirmeleri gerekmektedir. Yaz okulunda ders almak için dilekçe vermiş/verecek olan öğrencilerimizin talep etmiş oldukları derslerden yeterli öğrenci sayısına ulaşanlar Fakültemizde açılacaktır. Öğrencilerimizin öncelikli olarak Fakültemizde açılmış olan bu dersleri almaları gerekmektedir. Formda alınması talep edilip öğrenci yeter sayısına ulaşmayan dersler ile ilgili “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi” hükümleri uygulanmak koşulu ile dış üniversitelerden ders alınabilir. Yukarıda belirtilen tarihe kadar Fakültemizden ders talep etmeyen öğrenciler diğer üniversitelerden ders alamazlar.
Öğrencilerimize duyurulur.