Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Gülçimen YURTSEVER
Prof. Dr. Nilgün MORALI
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim Metin AYCİL
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim AKBEN
Öğretim Görevlisi Ahmet ÇETİNDAŞ
Araştırma Görevlisi Can ÖZCAN
Prof. Dr. Nilgün MORALI

Akademik Geçmiş
Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi- İstatistik/Matematik
Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Yöneylem Araştırmaları
Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi- Ekonometri

Telefonu : 03422118080-1321
Odası : FEAS303
E-Posta : nilgun.morali@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Nilgün MORALI
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2001

“MarkovDecisionProcessesand an Application”, 2001, Umay Uzunoğlu

2 2001

“Risk Theoryand an Application”, 2001, BanuÖzakçan

3 1998

“Doğrusal Programlama ve Et Ürünleri Endüstrisinde Minimum Maliyetli Karışım Formüllerinin Hesaplanmasında Bir Uygulama”, 1998, Derya Uzunkaya

4 1998

“A StochasticApproachtoActuarialFunctionsand an Application”, 1998, Emrah Üzgür

5 1993

“İZSU’da Su Tüketimine İlişkin Nakit Akışının İzlenmesinde Yönetim Bilişim Sistemi”, 1993, Ülkü Gürçay

6 1991

“Yatırım Kararlarında Proje Planlama ve Programlama Tekniklerinin Uygulanması ve Bir İnşaat Projesinde Uygulama”, 1991, Ali Rıza Firuzan

7 1991

“Sonsuz Geliş Kaynaklı Çok Kanallı Kuyruk Modelleri ve Bir Uygulama”, 1991, Osman Yiğitbaşı

6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2001

 “Analitik Hiyerarşi Süreci Seçme Metodunun Bir Isıtma-Soğutma Sisteminin Seçiminde Kullanılması”, 2001, Asude Eltez

2 1999

“Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bilişim Teknolojisi Kararlarında Uygulanması, 1999, Emel Hacımenni

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2003

Moralı N., Soyer R. (2003) “Optimal StoppingRulefor Software Testing”, Naval ResearchLogistics, Vol 50, pp:88-104

2 2001

Şahinoğlu M.,Moralı N., Kurt S., Ege Ö. (2001) Biyoistatistik Terimler Sözlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir

3 1999

Abdul Sattar R. S. Al –Khalidi, Moralı N.,Berk H. (1999) “AdaptingtheLog-Normal Model to Test AllopurinolEffect on thePrevention of RadicalInjury”, Applied Statistical Science,Vol 5, pp:239-249

4 1997

Moralı N. (1997) Hayat Sigortaları İçin Aktüeryal Teknikler, Genç Sigortacılar Derneği Yayınları, İstanbul

5 1993

Moralı N. (1993) Harmanlama Problemleri: İki Değişik Yaklaşım ve Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 

6 1992

Söndürmez G.,Moralı N. (1992-2001 toplam beş baskı – 10000 adet) İktisat ve İşletme Uygulamalarıyla Temel Matematik, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2010

Eren G., Kuruoğlu E., Moralı N. (2010) “Selection of theMostAppropriateOutgoingStudentsfortheErasmus Program by Using Fuzzy AHP Based on EntropyWeight”, First International Symposium on Computing in ScienceandEngineering, İzmir

2 2009

Ereeş S.D., Kuruoğlu E., Özçakar N., Moralı N. (2009) “Seracılık Alanında Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Konusunda Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi”, International MultidisciplinaryWomen’sCongress, İzmir

3 2007

Moralı N.,Agayeva C. (2007) “NecessaryConditions of OptimalityforSingularControls of StochasticDelaySystem”, International Conference on Skorokhod Space 50 Years on, Kyev, Ukraine, June 2007, pp. 61-62

4 1998

Eltez A.,Moralı N., Eltez M. (1998) “An AHP ApproachforEvaluatingtheGeothermal HVAC Applications”, TIEES-98, Second Trabzon International Symposium, 27.07.1998, Trabzon

5 1997

Abdul Sattar R. S. Al –Khalidi, Moralı N.,Berk H. (1997) “AdaptingtheLog-Normal Model to Test AllopurinolEffect on thePrevention of RadicalInjury”, International Conference on AppliedStatistics in MedicalSciences, Ankara

6 1997

Moralı N., Soyer R. (1997) “Optimal Stopping Rules for Software Testing”, Session of International Statistical Institute, İstanbul

7 1997

Moralı N. (1997) “AdvantagesandDisadvantages of Adaptingto a CoreSyllabus in Actuarial Training”, Seminar on GroupeConsultatifProposalsfor a CoreSyllabus in Actuarial Training in Europe, Amsterdam 

8 1995

Moralı N. (1995) “ActuarialOrganizationsandPrinciples of Professionalism in Turkey”, Second International Meeting on Actuarial Training and Professional Organization in Central andEastern Europe, Minsk

9 1994

Moralı N. (1994) “ActuarialEducation in Turkey”, First International Meeting on Actuarial Training and Professional Organization in Central andEastern Europe, Prague

10 1994

Moralı N. (1994) “Using AHP in Prioritization of theProcurementProposals in Universities”, Third International Symposium on theAnalyticalHierarchyProcess, Washington DC

11 1994

Moralı N. (1994) “Postoptimality Analysis in UnbalancedTransportationProblems”, SixteenthSymposium on Mathematical Programming with Data Perturbations, Washington DC

12 1990

Moralı N. (1990) “ChanceConstrainedOptimization: An ApproachtoStochasticLinear Programming”, 300 JahreMathematischeGesellschaft in Hamburg, Hamburg

13 1987

Moralı N., Söndürmez G. (1987) “Estimation of Proportions on SensitiveSubjectsbyMultipleTriaalRandomizedResponseTechnique”, First International Conference on Statistical Computing, İzmir

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2001

Şahinoğlu M.,Moralı N., Kurt S., Ege Ö. (2001) Biyoistatistik Terimler Sözlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir

2 1997

Moralı N. (1997) Hayat Sigortaları İçin Aktüeryal Teknikler, Genç Sigortacılar Derneği Yayınları, İstanbul

3 1993
4 1992

Söndürmez G.,Moralı N. (1992-2001 toplam beş baskı – 10000 adet) İktisat ve İşletme Uygulamalarıyla Temel Matematik, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2001

Moralı N., Çelikoğlu C.C. (2001) “Proje Seçimi ve Kaynak Planlaması için Bir Algoritma”, DEÜ İİBF Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, ss.94-99

2 2000
3 2000

Çelikoğlu C.C.,Moralı N. (2000) “Ulaştırma Problemlerinde Duyarlılık Analizi”, DEÜ SBE Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, ss.171-181 

4 1997

Moralı N.,Hacımenni E. (1997) “En Etkin Bilgisayarın Oluşturulmasında Parça Seçiminde Önceliklerin Belirlenmesi”, DEÜ İİBF Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, ss.219-230

5 1993

Moralı N. (1993) “Üretim Planına Dayalı İşgücü Planlaması Modeli ve Bir Uygulama”, Düşünceler EÜ, İletişim Fak. Der., Cilt 7, Sayı 6, ss.235-243

6 1993

Güngör İ.,Moralı N. (1993) “Bozulabilen Hammaddelerin Fabrikalara Taşınmasında Üretim Planlaması”, Erciyes Üniv. İİBF Dergisi, Sayı 10, ss.31-46

7 1992

Moralı N. (1992) “Ulaştırma Problemlerinde Dual Değişkenlerin Ekonomik Yorumu”, DEÜ İİBF Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, ss.244-255

8 1987

Moralı N. (1987) “Three AlternativeHeuristic Solution ProceduresforConcaveCost Simple PlantLocation Problem”, DEÜ İİBF Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss.31-46

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2007

Moralı N., Peker S. (2007) “WABL’ a Dayanan Bulanık Regresyon Modeli”, Türkiye İstatistik Kurumu 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu’2007 Bildiriler Kitabı, ss. 93-98

2 1999

Moralı N.,Özakçan B., (1999) “İzmir Bölgesi Verilerine Dayanarak Kasko Sigortalarında Risk Primleri”, 20. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara

3 1999

Moralı N., Çelikoğlu C.C. (1999) “Ulaştırma Problemlerinde Duyarlılık Analizleri”, 20. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara

4 1998

Hacımenni E.,Moralı N. (1998) “Her Kullanıcı İçin Farklı Bir Bilgisayar”, 15. Ulusal Bilişim Kurultayı, 2-6.09.1998,  İstanbul 

5 1998

Moralı N.,Çelikoğlu C.C. (1998) “Stokastik Envanter Modellerinde Yokluk Maliyeti”, 19. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara

6 1998

Eltez A.,Moralı N., Eltez M. (1998) “Konut Isıtılması İçin Enerji Kaynağı Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci Uygulaması”, Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu’98, Ankara

7 1997

Eltez A.,Moralı N. (1997) “Analitik Hiyerarşi Sürecinin Jeotermal Sistem Tasarımında Kullanımı ve Denizli Uygulaması”, Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu’97, Ankara

8 1997

Moralı N.,Çelikoğlu C.C. (1997) “Kaynak Tahsisi Problemine Yeni Bir Yaklaşım”, Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu’97, Ankara

9 1997

Eltez A.,Moralı N. (1997) “Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanarak Elektrik Üretimi İçin Sistem Karşılaştırmaları”, III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu’97, Bursa

10 1996

Moralı N.,Üzgür E. (1996) “Ölüm İstatistiklerine Dayalı Hayat Tablolarında Aktüeryal Fonksiyonların Düzeltilmesi İçin Simülasyon Çalışması” Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu’96, Ankara

11 1995

Moralı N.,Çelikoğlu C.C. (1995) “YoksatmalıStotastik Envanter Modelleri”, 2. Spil Fen Bilimleri Kongresi, Manisa

12 1995

Moralı N.,Çelikoğlu C.C. (1995) “Türkiye Üniversitelerinde İstatistik ve Ekonometri Öğretim Programları”, II. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İzmir

13 1994

Söndürmez G.,Moralı N. (1994) “1990 Yılına Özgü Hayat Tabloları”, Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu’94, Ankara

14 1992

Söndürmez G.,Moralı N. (1992) “Sigortacılıkta Hayat Tablolarının Önemi, Sorunlar ve Öneriler”, Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu’92, Ankara

15 1990

Moralı N. (1990) “En Küçük Maliyetli Hammadde Karışım Oranlarının Saptanmasına İlişkin Bir Uygulama”, 13. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara

16 1990

Moralı N., Tecim V. (1990) “Harmanlama Problemlerinde Dualite ve Duyarlılık Analizi”, 13. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara

17 1989
18 1989

Akalın S.,Moralı N. (1989) “Hassas Konulardaki Araştırmalarda Tesadüfi Cevap Modelleri”, 10. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi, İzmir

19 1987

Moralı N. (1987) “Rasgele Yanıt Tekniğinde Güvenilirlik Sorunu Üzerine Bir Araştırma”, 11. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi, İstanbul

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2009-2011

Bölüm Başkanı- Yaşar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Aktüerya Bilimler

2 2005-2008

Dekan- Yaşar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

3 2004-2009

Bölüm Başkanı- Yaşar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

4 2004-2005

Öğrenci Dekanı- Yaşar Üniversitesi

5 2001-2004

Dekan- Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

6 1997-2001

Bölüm Başkanı- Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü.

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 UTL121 Temel Matematik I Zorunlu3
2 UTL122 Temel Matematik II Zorunlu3
3 İST201 İstatistik I Zorunlu3
4 İST202 İstatistik II Zorunlu3
5 UTL301 Yöneylem Araştırmaları I Zorunlu3
6 UTL302 Yöneylem Araştırmaları II Zorunlu3
7 UTL405 Simülasyon Modelleme ve Optimizasyon Zorunlu3
8 UTL417 Ağ Optimizasyonu ve Lojistik Sistem Tasarımı Seçmeli2
9 UTL312 Lojistik Planlama ve Modelleme Teknikleri Seçmeli2
10 UTL206 Taşımacılık ve Dağıtım Planlaması Seçmeli2