Hku Graduate Application Startup | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTIC MANAGEMENT

Hku Graduate Application Startup

Hku Graduate Application Startup

Sosyal Bilimler Enstitüsü İlanı
İletişim
Selin KALYONCU: 0342. 211 80 91
Bekir ÇİFTCİ: 0342. 211 80 80 / 1306
Arş. Gör. Saadet YAPAN: 0 342 211 80 80/ 1501 (Klinik Psi