Distance Learning Exams | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTIC MANAGEMENT

Distance Learning Exams

Distance Learning Exams

Distance Learning Exams,

AİİT102 May 18 Wednesday 9:00-17:00
TÜR102 May 20 9:00-17:00