Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Programın Amacı
Uluslararası ticaret önemi gün geçtikçe artan, ekonomik kalkınmanın önemli öğeleri arasında yer almaktadır. Ulusal ekonomiler; yeni teknolojiler, uluslararası ticaret ve yatırımların önündeki azalan engeller, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde küresel ekonomiyle hızla bütünleşmektedir. Küreselleşmenin getirdiği rekabet olgusu günümüz ekonomik ve pazar koşullarında, işletmeler için uluslararası pazarları, yerel pazarlar kadar önemli kılmaktadır. Ayrıca işletmeler için Avrupa Birliği’ne giriş ve uyum sürecinde, bu süreç ile ilgili bilgi sahibi olmaları, uluslararası alanlarda var olabilmeleri için gerekli hale gelmiştir.
Uluslararası pazarlar, yerel pazarlardaki pazar yapısından tüketici davranışlarına, ekonomik istikrardan coğrafi koşullara kadar değişken bir yapı arz etmektedir. Bu nedenle uluslararası pazarlarda yer alması zorunluluk haline gelen firmalar mevcut ürünlerine pazar aramanın yanında, hedef pazarlardaki tüketicilerin kültürel, ekonomik ve sosyal özelliklerine uygun mal ve hizmetler geliştirmek ve pazarlama programlarını bu farklılıklara göre hazırlamak ve uygulamak zorundadır.
Programın amacı da bu sosyokültürel, teknolojik, ekonomik ve politik farklılıkları anlamlı kılacak profesyonelleri yetiştirmek üzere, alanın zorunlu kıldığı disiplinler arası bir yaklaşımı benimseyerek, farklı kültürel, ekonomik, politik ve sosyal ihtiyaçlar ile uluslararası ticaret ve pazarlama arasındaki bağlantıyı bilimsel bir açıklıkla ele almaktır. Bu şekilde programın, uluslararası farklılıkları anlamlandırabilen, bilgilerini pazarlama alanında kullanıp ticaret ve toplumlar arası farklılıkların ticari kazançlara dönüşümünde aydınlatıcı bir rol yüklenen, yeni iletişim teknolojilerini kullanabilen ve bunların uluslararası pazarlama ve ticaret açısından öneminin farkında olan yönetici, dış ticaret uzmanı, pazarlama yöneticisi gibi profesyonellerin yetiştirilmesine veya söz konusu birikimi akademik alanda kullanmak isteyen genç bilim insanlarının gelişmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.


Açıklamalar
Program çıktıları;
1.       Entelektüel kapasitesi yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, pozitif düşünceye sahip, farklı ortam ve kurumlara adaptasyon becerisi olan bireyler olmak
2.       Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelikte teknik donanıma, esnek düşünce ve hareket yapısına ve çoklu dil becerisine sahip olmak
3.       Bağımsız düşünme yetisiyle lojistik ve tedarik zinciri alanında genel kabul görmüş ancak iyileştirilebilecek konuları fark edebilmeli böylece yenilikçi süreçler ile fırsatlar yaratabilme yetkinliğine sahip olmalı
4.       Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analize edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli
5.       Program gereği olarak nicel yeterlik ile birlikte analitik düşünme ve sentez yapabilme becerisine haiz olmak
6.       Eğitim sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut piyasa koşullarının gereğine uygun olarak sürekli geliştirebilecek araştırıcı ve sorgulayıcı yapıya sahip olmak
7.       Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanlarında kullanabilmeli
8.       Etkin bir iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmanın yanında ikinci bir yabancı dile de bireysel koşulları ölçüsünde hâkim olabilmek
9.       Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetme ve yönetilebilme vasıflarına sahip olmak

10.Yetkisi dahilinde yönetici pozisyonunda olduğu birimdeki çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri organize edebilmek
DERS PLANI
1.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 INT100 Üniversite Hayatına Giriş Zorunlu1
2 TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projeleri I Zorunlu2
3 TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Zorunlu2
4 İŞL121 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu3
5 UTL151 Uluslararası Ticaret ve Lojistikçiler için İng. I Zorunlu2
6 UTL121 Temel Matematik I Zorunlu3
7 AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu2
8 UTL141 Dış Ticaret için Ekonomi I Zorunlu3
2.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projeleri II Zorunlu2
2 TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Zorunlu2
3 UTL152 Uluslararası Ticaret ve Lojistikçiler için İng. II Zorunlu3
4 UTL122 Temel Matematik II Zorunlu3
5 AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu2
6 UTL142 Dış Ticaret için Ekonomi II Zorunlu3
3.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL201 Genel Muhasebe I Zorunlu3
2 İST201 İstatistik I Zorunlu3
3 HUK201 Hukuka Giriş Zorunlu3
4 İKT227 Uluslararası İktisat Zorunlu3
5 UTL203 Lojistik Bilişim Sistemleri Zorunlu3
6 UTL205 Ambalajlama ve Elleçlemede İlkeler Seçmeli2
7 UTL211 Liman ve Terminal Yönetimi Seçmeli2
8 UTL213 Uluslararası Yazışmalar Seçmeli2
9 UTL215 Uluslararası Hava Taşımacılığı Seçmeli2
10 UTL217 Demiryolu Taşımacılığı Seçmeli2
11 UTL219 Yeşil Lojistik Seçmeli2
4.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL202 Genel Muhasebe II Zorunlu3
2 İST202 İstatistik II Zorunlu3
3 HUK202 Ticaret Hukuku Zorunlu3
4 UTL202 Uluslararası Ticaret Teorileri Zorunlu3
5 İŞL204 Pazarlama İlkeleri Zorunlu3
6 UTL204 Uluslararası Satış ve Ticaret Anlaşmaları Seçmeli2
7 UTL206 Taşımacılık ve Dağıtım Planlaması Seçmeli2
8 UTL208 Uluslararası Gemi Taşımacılığı Seçmeli2
9 UTL210 Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları Seçmeli2
10 UTL212 Uluslararası Ticari Örgütler Seçmeli2
11 UTL214 Lojistikte Güvenlik ve Risk Yönetimi Seçmeli2
12 UTL216 Türkiye'nin Dış Ticaret İlişkileri Seçmeli2
5.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu3
2 UTL301 Yöneylem Araştırmaları I Zorunlu3
3 UTL303 Uluslararası Pazarlama Zorunlu3
4 UTL305 İşletme Finansmanı Zorunlu3
5 UTL309 Lojistikte Yer Seçimi Seçmeli2
6 UTL311 Uluslararası Ticaret Hukuku Seçmeli2
7 UTL313 Dış Ticaret İşlemleri ve Ödeme Şekilleri Seçmeli2
8 UTL315 Uluslararası Ticarette Nakliye Sigortaları Seçmeli2
6.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 UTL302 Yöneylem Araştırmaları II Zorunlu3
2 UTL304 Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu3
3 UTL306 Depoculuk ve Envanter Yönetimi Zorunlu3
4 UTL310 Gümrükleme İşlemleri Zorunlu3
5 UTL312 Lojistik Planlama ve Modelleme Teknikleri Seçmeli2
6 UTL314 Uluslararası Pazarlama ve Lojistik Seçmeli2
7 UTL316 Dış Ticaret Finansmanı ve Kaynakları Seçmeli2
8 UTL318 Enerji Lojistiği Seçmeli2
7.YARIYIL
8.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 UTL400 Endüstride Uygulamalı Eğitim Zorunlu6